Polecamy

WWW-mysliborz

WWW-powiat mysliborski

Kalendarium organizacji Zjazdu Liceum Pedagogicznego w 2013r.

Sierpień 2011 (27-28.08 2011)

Zjazd Absolwentów LP w Myśliborzu – koordynatorem zadania był Franciszek Mikucki ze Stargardu Szczecińskiego (absolwent 1964). W drugim dniu Zjazdu przekazał „pałeczkę organizatora” najliczniejszej grupie obecnej na zjeździe – absolwentkom klasy VB (1968), ale zobowiązał się do ścisłej współpracy z nowym Komitetem Organizacyjnym.

W czasie zebrania roboczego podjęliśmy decyzję o ufundowaniu tablicy upamiętniającej istnienie LP i odsłonięcie jej  na Zjeździe w 2013 roku oraz podjęcie próby spisania dziejów Liceum, aby ocalić je od zapomnienia.

 

Styczeń 2012

1. Nawiązaliśmy pierwszy kontakt z instytucjami w Myśliborzu w celu zdobycia informacji o LP do monografii, ale niestety w Urzędzie Miasta brak jest takowych danych.

2. Od Dyrekcji  Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich pozyskaliśmy adres Archiwum w Szczecinie gdzie przekazane zostały dokumenty Liceum Pedagogicznego.

* Pani wicedyrektor Mariola Oleszczuk zobowiązała się do zachęcenia uczniów z klas dziennikarskich do przeprowadzenia kilku wywiadów z absolwentami LP mieszkającymi w Myśliborzu;

ustaliłyśmy wrześniowy termin Zjazdu w 2013 roku, aby można otrzymać wsparcie młodzieży do ożywienia sal lekcyjnych, przygotowania prezentacji multimedialnej, wystaw i pokazania ich talentów w krótkim programie artystycznym, itp

 * Nawiązaliśmy kontakt z panem Markiem Karolczakiem – regionalistą i pracownikiem Muzeum Regionalnego.

* Nawiązaliśmy kontakt z Archiwum Państwowym w Szczecinie - posiadają: dzienniki z lat 1946-1969, protokoły matur, dokumentację osobowo-płacową, protokoły Rad Pedagogicznych, jedną kronikę samorządu szkolnego.

 

Luty 2012

* Tworzymy  bazę elektroniczną adresów naszych absolwentów w celu szybkiego przepływu informacji.

* Trwa poszukiwanie w Internecie oraz za pośrednictwem naszej bazy absolwenckiej, informacji o LP i jego absolwentach - ludzi z pasją - w celu stworzenia wystawy okolicznościowej towarzyszącej Zjazdowi w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

* Podejmujemy próbę  pozyskania biogramów osób, które oddały się karierze naukowej, bądź mają (mieli) wyjątkowe pasje np: malarstwo, rzeźbiarstwo, muzyka, fotografia artystyczna, aktorstwo, twórczość literacka, żeglarstwo, sport  itp (temat ciągle aktualny)

 

Marzec 2012

26 marca 2012 r. spotkaliśmy się w Choszcznie (z uwagi na łatwość dojazdu z różnych kierunków) w restauracji „Promenada” nad jeziorem.  

W sympatycznym gronie: Barbara Czechowska, Krystyna Tomczak (Peczko), Tola Laska (Maksimowicz), Ilona Kubeczka (Nowicka), Genowefa Kolasa (Chmielewska), Jadwiga Gaik (Wojtalak), Janusz Siekacz, Franciszek Mikucki, Mieczysław Olszewski ( zdj. w galerii) pochyliliśmy się nad kilkoma sprawami a mianowicie:

1. Ustaliliśmy ostateczny termin zjazdu i zarezerwowaliśmy noclegi w internacie z 21/22 września 2013 roku oraz lokal nad „Myśliborzanką”- Klub „Tęcza” na kolację z tańcami.

2. Dyskutowaliśmy nad treścią i wyglądem tablicy pamiątkowej, która ma zawisnąć na budynku szkolnym Za Bramką   oraz możliwościami jej sponsoringu

3. Wybraliśmy pamiątkowe gadżety do zaprojektowania i wykonania tj: 2 widokówki zjazdowe, stempel okolicznościowy do „poczty polowej” i pieczętowania pamiątek np. monografii; ponadto kubek z elementami zjazdowymi oraz identyfikator.

4. Ustaliliśmy roboczy zakres MONOGRAFII i wystawy okolicznościowej w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.

 

Kwiecień 2012

1. Konsultowaliśmy elektronicznie przygotowanie członków Komitetu Organizacyjnego do spotkania w Myśliborzu – ustalenie wizyt  z dyrektorami ZS im. Noblistów Polskich i Muzeum Pojezierza Myśliborskiego na dzień 21.05.2012.

 

Maj 2012

Dnia  21.05.2012 spotkaliśmy się w Myśliborzu. W rozmowach z Dyrekcją ZS im. Noblistów Polskich – Ireneuszem Szymańskim i Mariolą Oleszczuk uczestniczyli: Barbara Czechowska, Barbara Bryja (Lewandowska), Teresa Gałązka (Rosołowska), Helena Krajewska (Wawrzyniak), Bogdan Komorowski, Krystyna Tomczak (Peczko). Przedstawiliśmy nasze prośby związane z organizacją zjazdu. (termin, spotkanie w auli szkolnej, udział młodzieży w prezentacji i promocji szkoły poprzez wystawy,  popisy talentów itp. oraz wstępne wyrażenie zgody – przed podjęciem formalności w tym zakresie -  na zamontowanie tablicy pamiątkowej na budynku szkolnym)

Spotkaliśmy się z dyrektorem Muzeum Pojezierza Myśliborskiego p. Ryszardem Jobke i p. Markiem Karolczakiem w sprawie przygotowania zjazdowej wystawy okolicznościowej.

Z zespołem absolwentów omówiliśmy  wstępnie program uroczystości z położeniem nacisku na oprawę muzyczną mszy św. i uroczystego spotkania w auli, przez chóry Ireneusza Zagaty i Bogdana Komorowskiego oraz zabezpieczenie profesjonalnego nagłośnienia.

 

Czerwiec 2012

1. W dniach 22-23.06. 2012 - Analiza dokumentów LP w Archiwum Państwowym w Szczecinie - Krystyna Tomczak (Peczko), Tola Laska (Maksimowicz),

2. W dniu  25.06.2012 – drugie spotkanie w Choszcznie w gronie: Barbara Czechowska, Krystyna Tomczak (Peczko), Ilona Kubeczka (Nowicka) i Franciszek Mikucki. Zrelacjonowaliśmy spotkanie i ustalenia poczynione na spotkaniu majowym w Myśliborzu. Omówiliśmy wstępnie zakres wydatków i koszty organizacyjne Zjazdu.

 

Lipiec 2012

1. 09-11.07. 2012 - Analiza dokumentów LP w Archiwum Państwowym w Szczecinie: Grażyna Mazur (Boguń) i Krystyna Tomczak (Peczko); W Książnicy Pomorskiej pozyskaliśmy opracowanie Danuty Koźmian pt: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół podstawowych w województwie szczecińskim w latach 1945-1970. Praca przedstawia skrót rozprawy doktorskiej i min. informacje na temat Liceum Pedagogicznego w Myśliborzu.

2. Przygotowałyśmy spotkanie zjazdowe klasy VB -1968 w celu pozyskania kolejnych osób do pomocy w organizacji zjazdu LP.

 

Sierpień 2012

w dniach 25-26.08.2012 – korzystając z gościnności kol. Grażyny Mazur (Boguń) liczny zespół klasy VB (1968) spotkał się w Szczecinie na dwudniowym zjeździe klasowym, aby integrować grupę pracująca nad zagadnieniami zjazdowymi.

 

Jesień 2012

Gromadzenie materiałów do monografii.

 

Zima 2013

* Opracowanie projektów gadżetów zjazdowych  oraz tablicy pamiątkowej a następnie prowadzenie konsultacji na ich temat, z przedstawicielami absolwentów poszczególnych klas, z wykorzystaniem kontaktu elektronicznego;

 * Przygotowanie informacyjnych  pakietów zjazdowych i ich wysyłka przez K.T. dwutorowo: elektronicznie i za pośrednictwem poczty (wysłano ok.160 listów ); Ponadto pism do instytucji w sprawie Zjazdu;

* Systematyczna praca nad monografią – pozyskiwanie zdjęć i wspomnień byłych nauczycieli i absolwentów (ciągle aktualne!);

Statut szkoły

Podręczniki

podreczniki

1565884
Dzisiaj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
615
2230
13095
1565884

Twój IP: 18.207.98.97